Doneer voor het MFA De Krim

De MFA De Krim is onmisbaar om De Krim leefbaar te houden en geeft toekomst voor De Krim. Om het MFA te realiseren heeft De Krim financiële middelen nodig en we hebben al een mooi bedrag binnen, maar we zijn er nog lang niet. Help ons en doneer een bedrag via iDeal of Paypal. Dit kan trouwens anoniem, maar je kunt er ook voor kiezen om jouw (bedrijfs) naam zichtbaar te maken op deze site.

36% gefinancierd
€107.485 van €300.000 gedoneerd
Persoonlijke info

Totaalbedrag: €10

LAATSTE DONATIES

ANONIEME DONATIES TONEN WE NIET 🙂

Esther Wessel

€25

Niet omdat het moet maar omdat het kan.

JT Kroesen

€50

Stan Bosman

€220

Gymnastiek en Dansvereniging Beatrix

€350

De opbrengst van de hamburgerverkoop tijdens onze sponsorloop kwam geheel ten goede aan de MFA De Krim

MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE DE KRIM

De gemeenteraad van Hardenberg stelde in januari 2018 een miljoen euro ter beschikking voor de Multifunctionele Accommodatie (MFA) in De Krim. De raadsleden stemden unaniem voor de plannen van het dorp.

In het gebouw van ruim 2300 vierkante meter groot, komt ruimte voor sport, cultuur en zorg. De accommodatie gaat circa 2,5 miljoen euro kosten, de gemeente draagt 1,2 miljoen euro bij.

Dit geld komt vooral uit het rekeningresultaat van 2017 en wordt aangevuld uit de algemene reserve. De overige benodigde middelen dient De Krim zelf bij elkaar te brengen.

Een mooie bijdrage via Rabo Club Support!

Tijdens de Rabo Club Support-actie ontving Plaatselijk Belang De Krim het geweldige bedrag van 1441,66 euro. Daarnaast ontvingen zij, voor het meest verbindende filmpje, nog

“Tino”-tribune?

Zwalastino Guichelaar uit De Krim zag zijn kans schoon toen hij een paar weken geleden op een Belgische veilingsite ineens een uitschuifbare, elektrisch bedienbare sporthaltribune

En weer een mooie geste!

Op 11 september 2019 ontving Evert Mulder uit handen van Henk Waterink en Gerrit Kelder, vertegenwoordigers van LTO Noord afdeling Vechtdal, een cheque van €

WERKGROEPEN

Sponsoring en fondsenwerving

De bouw- en inrichtingskosten van de MFA worden voor een groot deel gefinancierd door de gemeente Hardenberg en door subsidies. We moeten zelf een bedrag van €300.000,00 bijeen brengen voor de realisatie om uiteindelijk een gezonde

Financieel

Deze werkgroep beheert de financiële middelen voor nieuwbouw van de MFA. De groep bestaat uit Inge Theisens, Josien Guichelaar en Harm Folkers.

Exploitatie en Beheer

Het uiteindelijk doel van deze werkgroep is, om een verwachte Exploitatierekening en om de toekomstige beheersvorm uit te werken. Deze kunnen gebruikt worden door het stichtingsbestuur zodra het nieuwe MFA is geopend. Het doel is

Bouw & Infrastructuur

Deze werkgroep buigt zich over het gehele bouwproces en de daarvoor noodzakelijke infrastructuur. Zij stelt het ontwerp van het gebouw vast en zij zorgt voor de verschillende vergunningaanvragen en de daarvoor noodzakelijke berekeningen. Dit opdat

Inrichting

Het MFA in De Krim wordt een centrale ontmoetingsplaats voor de inwoners van De Krim en omstreken met als doel een kwalitatief betere sociaal-culturele huisvesting te realiseren, waar het bruist van culturele activiteiten en ‘ontmoeten’

Communicatie & PR

Doel: Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de communicatie rond de totstandkoming van de MFA in De Krim. Zij onderhoudt en informeert (externe) belanghebbenden over de verschillende mijlpalen gedurende het gehele bouwtraject. Daartoe beheert de werkgroep

DE PLANNING

 • Jan2018

  Gestart

  De gemeenteraad van Hardenberg stelde een miljoen euro ter beschikking voor de Multifunctionele Accommodatie (MFA) in De Krim. De raadsleden stemden unaniem voor de plannen van het dorp.

 • Dec2018

  Inloopavond 10 december

  De inwoners van De Krim op de hoogte brengen van de stand van zaken rondom de Multifunctionele Accommodatie (MFA).

 • Dec2018

  Schop de grond in op 22 december

  Op 22 december maken we een start met de voorbereidende werkzaamheden voor realisatie van de MFA.

VRIJWILLIGERS AAN HET WOORD

We zijn er nog lang niet

De bouw- en inrichtingskosten van het MFA worden voor een belangrijk deel gefinancierd door de gemeente Hardenberg en subsidies. Echter zullen wij zelf een bedrag van € 300.000,00 bijeen moeten brengen voor de realisatie van de MFA om uiteindelijk een gezonde exploitatie te halen.
36% gefinancierd
€107.485 van €300.000 gedoneerd
Persoonlijke info

Totaalbedrag: €10

CONTACT OPNEMENAdres

Beukenlaan 1A
De Krim (Overijssel)

Contactgegevens

06 – 5542 6044
info@mfadekrim.nl

WE ZIJN SOCIAAL. VOLG JIJ ONS AL?