We zijn eindelijk begonnen!

Certificaten

Om de bouwkosten sluitend te krijgen is geld nodig. Ook voor de inrichting van het prachtige complex dienen we nog financiën te verkrijgen. Daarom is het mogelijk om certificaten te bestellen.

Doneren

Om het MFA te realiseren hebben we geld nodig en we hebben al een mooi bedrag binnen, maar we zijn er nog lang niet. Steun De Krim en doneer via de doneermogelijkheid op deze site.

Laatste nieuws

Van raadsvergaderingen tot sponsoracties: Het laatste nieuws lees je hier. Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen die er zijn rondom de realisatie van de MFA in De Krim.

We zijn al een heel eind op weg

Op het terrein aan de Beukenlaan verrijst inmiddels de MFA waarvoor jaren is gestreden. Met behulp van veel vrijwilligers wordt er gewerkt aan de realisatie van een geweldig complex dat de levensvatbaarheid van ons dorp ten goede komt.

Doneer voor het MFA De Krim

De MFA De Krim is onmisbaar om De Krim leefbaar te houden en geeft toekomst voor De Krim. Om het MFA te realiseren heeft De Krim financiële middelen nodig en we hebben al een mooi bedrag binnen, maar we zijn er nog lang niet. Help ons en doneer een bedrag via iDeal of Paypal. Dit kan trouwens anoniem. Of koop een certificaat op deze site!

Persoonlijke info

Totaalbedrag: €10

Certificaten online bestellen

Helpt u ons mee De Krim te voorzien van een geweldige multifunctionele accommodatie? Bestel dan nu uw certificaat!

Om de bouwkosten sluitend te krijgen is echter nog steeds geld nodig. Ook voor de inrichting van het prachtige complex dienen we nog financiën te verkrijgen. Daarom bestaat nu de mogelijkheid een of meerdere certificaten van 100 euro online te bestellen. U stent daarmee de realisatie van de MFA in ons mooie dorp!

MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE DE KRIM

De gemeenteraad van Hardenberg stelde in januari 2018 een miljoen euro ter beschikking voor de Multifunctionele Accommodatie (MFA) in De Krim. De raadsleden stemden unaniem voor de plannen van het dorp. In het gebouw van ruim 2300 vierkante meter groot, komt ruimte voor sport, cultuur en zorg. De accommodatie gaat circa 2,5 miljoen euro kosten, de gemeente draagt 1,2 miljoen euro bij. Dit geld komt vooral uit het rekeningresultaat van 2017 en wordt aangevuld uit de algemene reserve. De overige benodigde middelen dient De Krim zelf bij elkaar te brengen.

De werkgroepen

Doel: Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de communicatie rond de totstandkoming van de MFA in De Krim. Zij onderhoudt en informeert (externe) belanghebbenden over de verschillende mijlpalen gedurende het gehele bouwtraject. Daartoe beheert de werkgroepLees meer  
Het MFA in De Krim wordt een centrale ontmoetingsplaats voor de inwoners van De Krim en omstreken met als doel een kwalitatief betere sociaal-culturele huisvesting te realiseren, waar het bruist van culturele activiteiten en ‘ontmoeten’Lees meer  
Deze werkgroep buigt zich over het gehele bouwproces en de daarvoor noodzakelijke infrastructuur. Zij stelt het ontwerp van het gebouw vast en zij zorgt voor de verschillende vergunningaanvragen en de daarvoor noodzakelijke berekeningen. Dit opdatLees meer  
Het uiteindelijk doel van deze werkgroep is, om een verwachte Exploitatierekening en om de toekomstige beheersvorm uit te werken. Deze kunnen gebruikt worden door het stichtingsbestuur zodra het nieuwe MFA is geopend. Het doel isLees meer  
De bouw- en inrichtingskosten van de MFA worden voor een groot deel gefinancierd door de gemeente Hardenberg en door subsidies. We moeten zelf een bedrag van €300.000,00 bijeen brengen voor de realisatie om uiteindelijk een gezondeLees meer  
Deze werkgroep beheert de financiële middelen voor nieuwbouw van de MFA. De groep bestaat uit Inge Theisens, Josien Guichelaar en Harm Folkers.Lees meer  

We gaan ervoor!

0 +
inwoners staan achter ons
0 +
Uren aan de vergadertafels
date_white
0 +
Jaren bezig

Ons laatste nieuws

What’s in a name?

De MFA is bijna gereed. Wat er nog ontbreekt is een passende naam! Zoals jullie weten is de huidige naam van het dorpshuis “de Planeet.” Deze naam kan natuurlijk ook weer gebruikt gaan worden voor de MFA. Toch nodigen wij elke inwoner van De Krim uit om met een pakkende en passende naam te komen.

We zijn er bijna, maar nog niet helemaal!

We zijn er bijna, maar nog niet helemaal! Met behulp van velen hebben we bijna waar kunnen maken dat ons fraaie dorp een geweldige MFA realiseert! Heel veel dank daarvoor. Maar, toch zijn we er nog niet helemaal en moeten we nog een financieel gat dichten. Daarbij kunt u ons helpen, en daarmee uw dorp

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

VSBFonds ondersteunt het MFA De Krim

VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving.

In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.

Stichting DOEN: aanjager van voorlopers

Stichting DOEN gelooft in een groene, sociale en creatieve samenleving.

DOEN ondersteunt vernieuwende initiatieven van voorlopers en geeft deze een vliegende start. Zo kunnen zij anderen inspireren en laten zien dat verandering mogelijk is. DOEN ontvangt haar middelen van de Nationale Postcode Loterij, Vrienden Loterij en Bank Giro Loterij.

www.doen.nl