Vul de Kas.

Morgen is het zover. Natuurlijk doen we normaliter onze boodschappen bij Coöp Alfring. Echter, ook Jumbo René Kromkamp te Coevorden draagt de MFA een warm hart toe! Vul de kas heet de actie waarbij u punten kunt toedelen die u verkrijgt bij uw boodschappen. Deelt u u die punten toe aan Box 16? Dan sponsort […]

Het is zover!

Vandaag ontvingen wij het bericht dat de omgevingsvergunning om de MFA daadwerkelijk te kunnen realiseren is afgegeven. Dat betekent dat we een start kunnen gaan maken met het grondwerk en de schop nu echt in de grond kunnen steken. Wel moeten er nog een aantal aanvullende vragen worden beantwoord voor er daadwerkelijk kan worden gebouwd, […]

Exploitatie & Beheer

Een van de werkgroepen die meedenkt over de realisatie van de MFA in De Krim, is de werkgroep Exploitatie en Beheer. Deze werkgroep buigt zich over de toekomstige exploitatie van de MFA en werkt de daarvoor gewenste beheersvorm uit. Hun eindproducten kunnen gebruikt worden door het stichtingsbestuur zodra de nieuwe MFA is haar deuren opent. […]

wachten duurt lang…..

Het zijn vreemde tijden, ook voor de leden van de stuurgroep MFA. Met inachtneming van Corona-maatregelen is het inmiddels gelukkig weer gelukt fysiek met elkaar te vergaderen. En, dat was nodig ook. Want, ook al lijkt het wellicht wat stil achter de schermen: er wordt volop gewerkt aan de realisatie van de MFA. Tijd om […]

Verhuiswensen?

In De Krim ontstaat de komende jaren hoogstwaarschijnlijk ruimte voor woningbouw op verschillende plekken. Bent u daarin geïnteresseerd? Wilt u (op termijn) verhuizen naar een andere (soort) woning? Heeft u wellicht verhuiswensen? Wilt u weten waar woningen gesitueerd gaan worden? Kom dan naar dorpshuis De Planeet aan de Planetenlaan in De Krim. Op 6 februari […]

Een druk bezochte informatiebijeenkomst

Op 22 januari werd er een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de inwoners van De Krim. Ook andere belangstellenden waren van harte welkom. Er werd een toelichting gegeven op het ontstaan van een tekort van 650.000 euro ten opzichten van het oorspronkelijke plan van aanpak. De indexering (stijging van bouwkosten), het tijdsverloop en de afgenomen mogelijkheden van […]

Uit: De Stentor van 6-1-2020

De Krim luidt noodklok over financiering mfa: 650 mille meer nodig Als de gemeente niet met 650.000 euro extra over de brug komt, kunnen de plannen voor een multifunctionele accommodatie (mfa) voor De Krim de ijskast in. Daarom luidt de stuurgroep uit het dorp de noodklok, want anders gaat een ‘unieke kans’ verloren. Niet alleen […]

Een beslissende fase voor de toekomst van onze gemeenschap!

Al jarenlang zijn we druk doende om in ons dorp een multifunctionele accommodatie (MFA) te realiseren. De gemeenteraad van Hardenberg stelde daarvoor gelden beschikbaar onder de voorwaarde dat de inwoners van De Krim zelf een bedrag van 200.000 euro bijeen zouden brengen en daarnaast, door zelfwerkzaamheid, een bedrag van 380.000 euro bespaard zou kunnen worden […]

Topoverleg tijdens het jaareinde!

Het is nog een hele puzzel om onze zo gewenste MFA daadwerkelijk te realiseren. De puntjes moeten echt nog wel even op de i worden gezet. Om de klok gelijk te zetten, nog net voor de jaarwisseling, kwam de stuur/regiegroep nog bij elkaar. Binnenkort meer! Hopelijk brengt 2020 u, naast geluk en gezondheid, de start […]