Al jarenlang zijn we druk doende om in ons dorp een multifunctionele accommodatie (MFA) te realiseren. De gemeenteraad van Hardenberg stelde daarvoor gelden beschikbaar onder de voorwaarde dat de inwoners van De Krim zelf een bedrag van 200.000 euro bijeen zouden brengen en daarnaast, door zelfwerkzaamheid, een bedrag van 380.000 euro bespaard zou kunnen worden op de bouwkosten.

Inmiddels zijn we verder in de tijd en is de bouw van een MFA onderdeel geworden van een veel groter plan vanuit Plaatselijk Belang De Krim. Een plan om de leefbaarheid en de sociale vitaliteit in De Krim in stand te houden. De MFA vormt daarin het vliegwiel om de economie, middenstand en leefbaarheid voor jong en oud in De Krim aan te jagen, te versterken en de verbondenheid tussen mensen te behouden. Scholen zijn inmiddels aangesloten en nieuwbouw van woningen kan door vrijkomende percelen mogelijk gemaakt worden. Een must om ook voor de toekomst, dus voor de jeugd, De Krim levensvatbaar te houden.

Echter: er is sprake van een aantal zorgelijke ontwikkelingen! Weliswaar zijn we er in geslaagd om, met de inwoners uit De Krim, het eerdergenoemde bedrag van 200.000 euro bijeen te brengen, maar daarmee lijkt de rek uit de portemonnee van de ingezetenen te zijn. Dat terwijl de indexeringskosten fors zijn gestegen met ca. 400.000 euro en de besparingen door zelfwerkzaamheden kleiner lijken te worden dan eerder begroot.

Er is dan ook sprake van een financieel tekort. Om het gehele plan tot uitvoering te brengen is er een bedrag van 650.000 euro meer nodig dan eerder begroot. Weliswaar verklaarbaar, maar toch! Het is niet realistisch te veronderstellen dat dit tekort kan worden opgebracht door de inwoners van De Krim: we moeten dus terug naar de gemeenteraad van Hardenberg voor een additionele financieringsaanvraag. Maar: ook het dorp, u dus, zult een bijdrage moeten leveren. In gesprekken met (onder)aannemers zullen we gaan verkennen hoeveel er nog extra bespaard kan worden door
de inzet/zelfwerkzaamheid van/door inwoners van De Krim. Een strikte noodzaak wat ons betreft! Zonder uw inzet en bereidwilligheid gaat er mogelijk een geweldige kans, onze jeugd een toekomst in het dorp te bieden, verloren!

Laten we er samen voor zorgen dat het zover niet komt! Steun ons in het gesprek met de gemeenteraad van Hardenberg door op essentiƫle momenten achter ons te staan. Laat daarnaast blijken dat ook u een steentje wilt bijdragen door werkzaamheden voor uw rekening te nemen. Dat is toch waar De Krim zich zo vaak positief onderscheiden heeft: door de schouders eronder te zetten? Meldt u zich dan ook aan via info@mfadekrim.nl