Op 22 januari werd er een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de inwoners van De Krim. Ook andere belangstellenden waren van harte welkom. Er werd een toelichting gegeven op het ontstaan van een tekort van 650.000 euro ten opzichten van het oorspronkelijke plan van aanpak. De indexering (stijging van bouwkosten), het tijdsverloop en de afgenomen mogelijkheden van zelfwerkzaamheid blijken daar in grote mate debet aan te zijn.

De opkomst was grandioos te noemen; dorpshuis de Planeet was tot de nok toe gevuld. De uitleg riep een aantal vragen op die naar behoren konden worden beantwoord. De bouw van de MFA kan nog steeds op groot draagvlak binnen de Krimse gemeenschap rekenen getuige de oproep om massaal naar het gemeentehuis van Hardenberg te trekken wanneer de vraag om ondersteuning door de gemeenteraad zal worden behandeld.

In alle opzichten dus een zeer geslaagde avond waarbij als laatste punt werd verwezen naar de informatieavond rond mogelijke woningbouw in De Krim welke staat gepland op 6 februari a.s. Elders op deze site daarover meer bericht!