De commissie Fondsenwerving kan het niet alleen dus daarom:

GEZOCHT
ldeeen om samen de bouw van de MFA mogelijk te maken zoals:
./ Donaties
./ Benefiet concert
./ Acties
./ Fondsen/subsldies
./ Veiling
./ Statiegeldactie
./ •••••••••••••••
./ ••••••••••••••

lnwoners van De Krim (jong en oud) die ons willen helpen bij de uitvoering van de ideeen.
Hebt u ideeen of wilt u ons helpen? Laat het ons weten.

Marc Bunskoek: fam.bunskoek@outlook. com

Evert Mulder: evert2311@gmail.com