Een beslissende fase voor de toekomst van onze gemeenschap!

Al jarenlang zijn we druk doende om in ons dorp een multifunctionele accommodatie (MFA) te realiseren. De gemeenteraad van Hardenberg stelde daarvoor gelden beschikbaar onder de voorwaarde dat de inwoners van De Krim zelf een bedrag van 200.000 euro bijeen zouden brengen en daarnaast, door zelfwerkzaamheid, een bedrag van 380.000 euro bespaard zou kunnen worden

Topoverleg tijdens het jaareinde!

Het is nog een hele puzzel om onze zo gewenste MFA daadwerkelijk te realiseren. De puntjes moeten echt nog wel even op de i worden gezet. Om de klok gelijk te zetten, nog net voor de jaarwisseling, kwam de stuur/regiegroep nog bij elkaar. Binnenkort meer! Hopelijk brengt 2020 u, naast geluk en gezondheid, de start

Een mooie bijdrage via Rabo Club Support!

Tijdens de Rabo Club Support-actie ontving Plaatselijk Belang De Krim het geweldige bedrag van 1441,66 euro. Daarnaast ontvingen zij, voor het meest verbindende filmpje, nog eens een extra bedrag van 1000 euro! Dit gehele bedrag komt ten goede aan de MFA. Wat een geweldige geste! Stukje bij beetje komt de realisatie van de MFA dichterbij.

“Tino”-tribune?

Zwalastino Guichelaar uit De Krim zag zijn kans schoon toen hij een paar weken geleden op een Belgische veilingsite ineens een uitschuifbare, elektrisch bedienbare sporthaltribune zag staan. ,,Eén keer bieden en ik had hem”, zegt hij met een lach. Nu moet ie nog vanuit het Belgische Zonhoven naar het Vechtdal worden vervoerd. “We wilden daar

En weer een mooie geste!

Op 11 september 2019 ontving Evert Mulder uit handen van Henk Waterink en Gerrit Kelder, vertegenwoordigers van LTO Noord afdeling Vechtdal, een cheque van € 250,00. De afdeling Vechtdal van LTO Noord had in en rond De Krim een fietstocht georganiseerd en daarbij een inzamelingsactie voor het MFA in De Krim gehouden. Evert Mulder was

Fondsenwerving MFA

De Certificatenactie is een groot succes geweest. Er is inmiddels een bedrag van € 90.000,00 bijeen gebracht. De thermometer staat intussen op meer dan 100.000,00 euro. Iedereen die heeft bijgedragen aan dit succes hartelijk bedankt. Op de website staat inmiddels een donatieknop. Dit gedeelte van de website is aantrekkelijk weergegeven incl. het bijbehorend filmpje. Het

We komen er wel!

Stapje voor stapje komt de realisatie van de MFA in De Krim steeds dichterbij. Ditmaal door de cheque van 350 euro die Gymnastiek en Dansvereniging Beatrix vanavond overhandigde aan vertegenwoordigers van de stuurgroep MFA. De opbrengst van de hamburgerverkoop tijdens hun sponsorloop kwam geheel ten goede aan de MFA. Wat saamhorigheid in dit dorp toch

Weer een stukje dichterbij!

Tijdens het Oranjefeest van dit jaar verzorgden vrijwilligers die de MFA een warm hart toedragen gedurende de gehele week het horecagedeelte. Als dank daarvoor overhandigde het voltallige bestuur van Oranjevereniging De Krim een cheque van 2500 euro aan het Hoofd Fondsenwerving MFA, de heer Evert Mulder. Hij werd geflankeerd door mw. Anita Vetker en dhr.