En weer een mooie geste!

Op 11 september 2019 ontving Evert Mulder uit handen van Henk Waterink en Gerrit Kelder, vertegenwoordigers van LTO Noord afdeling Vechtdal, een cheque van € 250,00. De afdeling Vechtdal van LTO Noord had in en rond De Krim een fietstocht georganiseerd en daarbij een inzamelingsactie voor het MFA in De Krim gehouden. Evert Mulder was

Fondsenwerving MFA

De Certificatenactie is een groot succes geweest. Er is inmiddels een bedrag van € 90.000,00 bijeen gebracht. De thermometer staat intussen op meer dan 100.000,00 euro. Iedereen die heeft bijgedragen aan dit succes hartelijk bedankt. Op de website staat inmiddels een donatieknop. Dit gedeelte van de website is aantrekkelijk weergegeven incl. het bijbehorend filmpje. Het

We komen er wel!

Stapje voor stapje komt de realisatie van de MFA in De Krim steeds dichterbij. Ditmaal door de cheque van 350 euro die Gymnastiek en Dansvereniging Beatrix vanavond overhandigde aan vertegenwoordigers van de stuurgroep MFA. De opbrengst van de hamburgerverkoop tijdens hun sponsorloop kwam geheel ten goede aan de MFA. Wat saamhorigheid in dit dorp toch

Weer een stukje dichterbij!

Tijdens het Oranjefeest van dit jaar verzorgden vrijwilligers die de MFA een warm hart toedragen gedurende de gehele week het horecagedeelte. Als dank daarvoor overhandigde het voltallige bestuur van Oranjevereniging De Krim een cheque van 2500 euro aan het Hoofd Fondsenwerving MFA, de heer Evert Mulder. Hij werd geflankeerd door mw. Anita Vetker en dhr.

Privacyverklaring

Privacyverklaring MFA De Krim (Stichting Sociaal en Cultureel Werk De Krim) Stichting Sociaal en Cultureel Werk De Krim, in De Krim, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: https://www.mfadekrim.nl/ in De Krim, telefoon 06 – 5542 6044. Ton Golstein is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Sociaal en Cultureel Werk

Reglement certificatenlening

Reglement certificatenlening Stichting Sociaal en Cultureel Werk De Krim 2019-2044 1. Doel De uitgifte van deze certificatenlening heeft tot doel fondsen in te zamelen voor de financiering van de MFA van Stichting Sociaal en Cultureel Werk De Krim, gelegen aan de Beukenlaan 1a te De Krim. 2. Uitgifte 2.1. 2.2. De certificatenlening wordt uitgegeven door:

Certificatenlening voor de MFA!

De gemeente is overtuigd van het nut van de MFA. Om deze reden investeren zij fors in De Krim. De bevolking van De Krim is overtuigd van het nut van de MFA, dit was te zien aan de betrokkenheid van u tijdens de inloopavonden en raadsvergaderingen in het gemeentehuis. Om de bouwkosten sluitend te krijgen