Drukke inloopavond

Op 10 december was er een druk bezochte inloopavond in Dorpshuis De Planeet. Vele belangstellenden lieten zich informeren over de laatste stand van zaken met betrekking tot de realisatie van de MFA. De verschillende werkgroepen toonden de meest definitieve ontwerpen die op veel bijval konden rekenen!

Gezocht

De commissie Fondsenwerving kan het niet alleen dus daarom: GEZOCHT ldeeen om samen de bouw van de MFA mogelijk te maken zoals: ./ Donaties ./ Benefiet concert ./ Acties ./ Fondsen/subsldies ./ Veiling ./ Statiegeldactie ./ ••••••••••••••• ./ •••••••••••••• lnwoners van De Krim (jong en oud) die ons willen helpen bij de uitvoering van de

Vrijwilligers

De bouw van de MFA vraagt inzet van veel vrijwilligers. Immers, weliswaar heeft de gemeenteraad van Hardenberg een fikse financiële bijdrage toegekend, maar een voorwaarde is dat de Krimse gemeenschap een groot gedeelte van de noodzakelijke financiën zelf bijeen dient te brengen. Dat kan enerzijds door het verwerven van gelden uit verschillende acties, maar anderzijds

We zijn er nog lang niet

Willen we de bouw van ons MFA daadwerkelijk mogelijk maken, dan dient de Krimse bevolking een bedrag van 300.000 euro bij elkaar te brengen. Daarvan is medio december 2018 een bedrag van 11.000 euro gerealiseerd vanuit giften en acties. We zijn er dus nog lang niet! Het is dan ook van eminent belang voldoende sponsoring

De MFA

De gemeenteraad van Hardenberg stelde in januari 2018 een miljoen euro ter beschikking voor de Multifunctionele Accommodatie (MFA) in De Krim. De raadsleden stemden unaniem voor de plannen van het dorp.In het gebouw, dat ruim 2300 vierkante meter groot wordt, moet onder andere ruimte komen voor sport, cultuur en zorg. De accommodatie gaat circa 2,5