De gemeente is overtuigd van het nut van de MFA. Om deze reden investeren zij fors in De Krim.
De bevolking van De Krim is overtuigd van het nut van de MFA, dit was te zien aan de betrokkenheid van u tijdens de inloopavonden en raadsvergaderingen in het gemeentehuis.
Om de bouwkosten sluitend te krijgen moeten we als dorp 300.000 euro bij elkaar brengen. Dit is erg veel geld, echter: Als er 1000 mensen 300 euro inleggen of 2000 mensen 150 euro is dit grote bedrag te overzien.

SAMEN dit grote bedrag “klein maken” om ons dorp op de lange termijn aantrekkelijk te houden. Dit willen we doen door:

• Het uitgeven van certificaten van € 100,-
• Het uitgeven van certificaten van € 250,-
• Het uitgeven van certificaten van €1000,-

Het certificaat behoudt gedurende de gehele looptijd de hierbij genoemde waarde.
Certificaten worden op naam van de certificaatnemer gesteld en zijn niet vrij verhandelbaar.
Certificaten zijn tussentijds niet opeisbaar.
Jaarlijks zal vanaf 2026 door middel van loting 5% van de certificaten vervroegd worden afgelost.
Certificaten die niet vervroegd worden afgelost door de jaarlijkse loting, worden uiterlijk 1 september 2044 afgelost tegen de op het certificaat genoemde waarde.
De certificaatnemer heeft de mogelijkheid af te zien van het recht tot terugbetaling.

De flyer waarop u kunt inschrijven op de certificaten wordt binnenkort verspreid.

Wij komen dit formulier bij u ophalen in week 25 en 26 (17 tot en met 28 juni)
Als er vragen zijn, horen we dat graag via info@mfadekrim.nl. Meer informatie over het reglement, zie website www.mfadekrim.nl