Onze werkgroepen

Voor het realiseren van de MFA De Krim zijn allerlei mensen uit De Krim van verschillende pluimages in werkgroepen gestapt. Deze werkgroepen hebben elk hun eigen aandachtsgebieden en specialiteiten.
Doel: Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de communicatie rond de totstandkoming van de MFA in De Krim. Zij onderhoudt en informeert (externe) belanghebbenden over de verschillende mijlpalen gedurende het ...
Het MFA in De Krim wordt een centrale ontmoetingsplaats voor de inwoners van De Krim en omstreken met als doel een kwalitatief betere sociaal-culturele huisvesting te realiseren, waar het ...
Deze werkgroep buigt zich over het gehele bouwproces en de daarvoor noodzakelijke infrastructuur. Zij stelt het ontwerp van het gebouw vast en zij zorgt voor de verschillende vergunningaanvragen en ...
Het uiteindelijk doel van deze werkgroep is, om een verwachte Exploitatierekening en om de toekomstige beheersvorm uit te werken. Deze kunnen gebruikt worden door het stichtingsbestuur zodra het nieuwe ...
De bouw- en inrichtingskosten van de MFA worden voor een groot deel gefinancierd door de gemeente Hardenberg en door subsidies. We moeten zelf een bedrag van €300.000,00 bijeen brengen ...
Deze werkgroep beheert de financiële middelen voor nieuwbouw van de MFA. De groep bestaat uit Inge Theisens, Josien Guichelaar en Harm Folkers.Read More