Exploitatie en beheer

Het uiteindelijk doel van deze werkgroep is, om een verwachte Exploitatierekening en om de toekomstige beheersvorm uit te werken. Deze kunnen gebruikt worden door het stichtingsbestuur zodra het nieuwe MFA is geopend. Het doel is om 2 documenten op te leveren.

Financieel overzicht

Dit document bevat de verwachte exploitatierekening. Alle kosten en baten worden vermeld, met voor elk van de posten een onderbouwing van het bedrag. Elke post wordt periodiek bijgewerkt naar aanleiding van de laatst bekende gegevens. Dit moet het stichtingsbestuur van het nieuwe MFA enige financiële houvast geven bij het opstarten.

Beheer overzicht

Dit document beschrijft alle facetten van de organisatie en het beheer van het nieuwe MFA. Dit document moet antwoord geven op vragen zoals: wat beogen we met het gebouw, wie zijn de participanten, met welke wettelijke regelgeving hebben we rekening te houden, hoe worden de werkzaamheden uitgevoerd (beheerder en vrijwilligers), welke overlegstructuren moeten ingeregeld worden. Maar ook: hoe past het MFA in het totale plaatje in ons dorp (relatie met Plaatselijk Belang en andere faciliteiten in De Krim).

Deze 2 documenten worden uiteindelijk overgedragen aan het stichtingsbestuur om hen zo goed mogelijk voor te bereiden op de dagelijkse werkzaamheden.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over een van bovengenoemde onderwerpen, neem gerust contact op met een van de werkgroep leden.

De werkgroep Exploitatie en Beheer bestaat uit Erno Boer, Johan Reefman, Evert Mulder, Jan van der Wetering en Guus Neep.