Sponsoring en fondsen

De bouw- en inrichtingskosten van de MFA worden voor een groot deel gefinancierd door de gemeente Hardenberg en door subsidies. We moeten zelf een bedrag van €300.000,00 bijeen brengen voor de realisatie om uiteindelijk een gezonde exploitatie te halen. De werkgroep Sponsoring en fondsenwerving is drukdoende om hier invulling aan te geven.

Werkgroep Sponsoring en Fondsenwerving

De werkgroep Sponsoring en fondsenwerving is druk bezig om hier invulling aan te geven. Zo is het geparkeerde bedrag van Dindua geschonken aan de MFA. Er is er een benefietconcert geweest en is er op dit moment een flessenactie bij COOP Alfring De Krim. Het resultaat van alle schenkingen, sponsoring en acties is te volgen op de thermometer bij COOP Alfring De Krim en op onze website.

Meer acties en ideeën

Ook is de werkgroep bezig met het uitwerken van ideeën en acties zoals:

  • Organiseren van een veiling
  • Rad van fortuin
  • Geldinzameling via Tikkie en/of Facebook
  • Koopplein (aanbieden gedoneerde artikelen)
  • 24-Uursloop
  • Logo’s van ondernemers op een vouwwand
  • Voortzetting lege flessenactie COOP Alfring De Krim
  • Uitgifte certificaten

Sponsorpakketten opgesteld

Er zijn inmiddels sponsorpakketten opgesteld. Naast de werkgroepleden zijn en worden er ook andere mensen uit De Krim betrokken bij het invullen en uitvoeren van sponsoring en fondsenwerving.

We hebben de inwoners van De Krim nodig

De realisatie van de € 300.000,00 kan alleen met hulp en inzet van alle inwoners van De Krim. De werkgroep kan dit niet alleen en daarom vragen we de inwoners van De Krim. Kom met goede ideeën voor sponsoring of fondsenwerving. U kunt uw ideeën melden op evert2311@gmail.com.