MFA Certificaat – Terugbetaling

100,00

Een nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA) biedt De Krim toekomst. Voorzieningen zijn immers van belang om een dorp leefbaar te houden. Ouderen kunnen blijven wonen en jeugd wil er, ook in de toekomst, wonen. Als een dorp toekomst heeft, behouden huizen er hun waarde. Het is er aantrekkelijk voor ondernemers en nieuwe bewoners. En, niet onbelangrijk: men hoeft niet meer onnodig te reizen naar andere dorpen om te sporten, zoals thans wel het geval is.

Certificatenlening

De gemeente is overtuigd van het nut van de MFA. Om deze reden investeert zij fors in De Krim. De bevolking van De Krim is eveneens overtuigd van het nut van de MFA, dit was te zien aan de betrokkenheid van veel inwoners tijdens de inloopavonden en raadsvergaderingen in het gemeentehuis. Om de bouwkosten sluitend te krijgen is echter nog steeds geld nodig. Ook voor de inrichting van het prachtige complex dienen we nog financiën te verkrijgen.

Daarom bestaat nu de mogelijkheid een of meerdere certificaten van €100,00 online te bestellen. U stent daarmee de realisatie van de MFA in ons mooie dorp!

  • Het certificaat behoudt gedurende de gehele looptijd de hierbij genoemde waarde.
  • Certificaten worden op naam van de certificaatnemer gesteld en zijn niet vrij verhandelbaar.
  • Certificaten zijn tussentijds niet opeisbaar.
  • Jaarlijks zal vanaf 2026 door middel van loting 5% van de certificaten vervroegd worden afgelost.
  • Certificaten die niet vervroegd worden afgelost door de jaarlijkse loting, worden uiterlijk 1 september 2044 afgelost tegen de op het certificaat genoemde waarde.
  • De certificaatnemer heeft de mogelijkheid af te zien van het recht tot terugbetaling.

 

Helpt u ons mee De Krim te voorzien van een geweldige multifunctionele accommodatie? Bestel dan nu uw certificaat!

Categorie:
Guaranteed Safe Checkout