Alweer 56 jaar geleden, in 1962, werd het dorpshuis in De Krim geopend. Indertijd nam de bevolking zelf de schop ter hand om de fundering te realiseren. En: de geschiedenis heeft de kans zich te herhalen!
Zaterdag 22 december 2018 zal worden gestart met de voorbereidende werkzaamheden die in 2019 de verdere bouw van de MFA mogelijk moeten maken. Maar er is meer te doen op het evenemententerrein aan de Beukenlaan die dag!
Ook Actief bos is er! Zij zullen het plaatsen van objecten voorbereiden die mogelijk gemaakt zijn door bijdragen van de Provincie, Rabobank en de gemeente! Maar er is meer!
De ijsbaan wordt winterklaar gemaakt en er worden zonnepanelen geplaatst welke zijn gesponsord door de NAM!
Om 09:00 uur beginnen met koffie, om 09:30 gaan we aan het werk. Zoals gezegd: de geschiedenis herhaalt zich want: iedereen is welkom om met een schop langs te komen om gezamenlijk de eerste spit in de grond te doen en om 09:30 uur te worden vereeuwigd tijdens een fotomoment.
Komt U ook??