Evert Mulder

Om het dorp De Krim ook naar de toekomst toe leefbaar te houden en met name ook de jongeren de kans te bieden om in De Krim te blijven wonen is er een “Leefbaarheidsvisie De Krim” ontwikkeld.Onderdeel van deze visie is een nieuwe multifunctionele accommodatie. Hierbij is de kracht van de inwoners van De Krim nodig door mee te denken en te helpen want samen kunnen wij deze belangrijke accommodatie voor De Krim realiseren. Ik wil mij hier graag voor inzetten en heb daarom zitting genomen in de werkgroep Beheer & Exploitatie en de werkgroep Fondsenwerving.

Evert Mulder