Morgen is het zover. Natuurlijk doen we normaliter onze boodschappen bij Coöp Alfring. Echter, ook Jumbo René Kromkamp te Coevorden draagt de MFA een warm hart toe! Vul de kas heet de actie waarbij u punten kunt toedelen die u verkrijgt bij uw boodschappen. Deelt u u die punten toe aan Box 16? Dan sponsort u daarmee de totstandkoming van de MFA in De Krim. Zie voor verdere info https://www.vuldekas.nl/jumbokromkamp/