Tijdens het Oranjefeest van dit jaar verzorgden vrijwilligers die de MFA een warm hart toedragen gedurende de gehele week het horecagedeelte. Als dank daarvoor overhandigde het voltallige bestuur van Oranjevereniging De Krim een cheque van 2500 euro aan het Hoofd Fondsenwerving MFA, de heer Evert Mulder. Hij werd geflankeerd door mw. Anita Vetker en dhr. Jos Mellema, als vertegenwoordigers van de vrijwilligers. Met deze bijdrage komt daadwerkelijke realisatie van de MFA weer een stukje dichterbij!